Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/8/AGU-073/6/2014

Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odbiór i przekazywanie do utylizacji odpadów medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych oraz odbiór  i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, których zbieranie i skladowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom, z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części.

usługi

20/03/2014

AZP/261/U/5/AGU/ZP/2014

Wykonywanie usług w zakresie wywozu kontenerów odkrytych typu KP 7 z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

usługi

11/02/2014

AZP/261/U/4/TIN/SRM-2111/DS2/19/2014

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wymianę dźwigów osobowych oraz wykonanie systemu zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej, przedsionków i szybów windowych w razie pożaru w bloku nr 3 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na roboty budowlane bądź zgłoszeniem robót budowlanych oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

usługi

07.02.2014r

AZP/261/U/28/TIN/SRM-2121/CU/220/2013

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na remont dachu budynku Collegium Universum, blok D Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2C wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

usługi

08.01.2014

AZP/261/U/25/TIN/USK/ZP14/2013

USŁUGA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW ORAZ REJESTRACJI LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW W URZĘDZIE LOTNICTWA CYWILNEGO. Użytkownik: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

usługi

27.11.2013r. zmiana terminu na 03.12.2013r.

AZP/261/U/22/RKO/ZP/2013

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 g, powyżej 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

usługi

11.12.2013

nowy termin-

16.12.2013

AZP/261/U/11/TIN/SRM-212/CU/90/2014

Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie auli wykładowej im. Karola Buluka, pomieszczeń przyległych z wyposażeniem oraz poddasza, w budynku Collegium Universum blok D, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 2C

usługi

08.04.2014 r.

AZP/261/U/10/AGU/ZP/2014

Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta nr 1 i Nr 2.

usługi

03/04/2014

AZP/261/RB/8/TKE-073/10/2014

Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem meblowym oraz wybranymi pozycjami wyposażenia technologicznego pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej UMB, zlokalizowanego na III piętrze w budynku A, Collegium Pathologicum UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13

roboty budowlane

30.04.2014 r.

AZP/261/RB/7/TKE-073/9/2014

Prace remontowo-budowlane pomieszczeń nr 104, 105 i korytarza Zakładu Biofizyki w budynku Collegium Primum oraz pomieszczeń nr 2.19, 2.20, łazienki i korytarza Zakładu Medycyny Rodzinnej w budynku UMB w Białymstoku przy ul. Mieszka I.

roboty budowlane

16.04.2014r.