Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/15/TIN/SRM.216.ODA.2.100.2015

Wykonanie instalacji gaszenia aerozolem w pomieszczeniu serwerowni nr 0.15 i w pomieszczeniu technicznym nr 0.16 w budynku B Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona (róg ul. Wojskowej).

roboty budowlane

17.07.2015 r.

AZP/261/D/86/AZ-231/0/41/12/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, stołów do masażu, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 26 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

dostawy

12/08/2015

AZP/261/D/85/TIN/SWI/231/A20/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części.

dostawy

06/08/2015

AZP/261/D/84/TZA-231/5/T/14/2015

Zakup auta osobowego

dostawy

05/08/2015

AZP/261/D/83/TIN/SWI/231/A19/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 3 części.

dostawy

04/08/2015

AZP/261/D/82/AZ-231/0/41/11/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 26 części.

dostawy

17/07/2015r.

22/07/2015r.

AZP/261/D/81/TIN/SWI/231/A17/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 6 części.

dostawy

21/07/2015

AZP/261/D/79/TIN/SWI/231/A18/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 5 części.

dostawy

14/08/2015

AZP/261/D/78/TIN/SWI/231/ODA3/2015

Dostawa systemu do analizy wariantów strukturalnych DNA - 1 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

dostawy

14/08/2015 nowy termin 24/08/2015

AZP/261/D/76/TIN/USK/ZP/70/2015

Dostawa różnego wyposażenia uzupełniającego dla Zakładu Radiologii, Centralnej Sterylizatorni, Centrum Badań Klinicznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwanaście części.

dostawy

08.07.2015r., zmiana terminu na 17.07.2015r., zmiana terminu na 22.07.2015r.