Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/7/RKO/ZP/2015

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

usługi

14.12.2015 r.

nowy termin: 17.12.2015 r.

nowy termin: 18.12.2015 r.

AZP/261/U/3/AGU-235/1K/2016

Wykonywanie usług w zakresie napraw kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na pięć części.

usługi

09.02.2016r.

AZP/261/U/2/AGU/ZP/1/2016

Wykonywanie usług w zakresie wywozu kontenerów odkrytych typu KP 7 z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

usługi

04.02.2016 r.

AZP/261/U/1/TIN/SRM.2111.DS2.3.168.2016

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie systemu zapobiegającego zadymieniu klatki schodowej, przedsionków i szybów windowych w razie pożaru oraz na wykonanie montażu drzwi ppoż. w przedsionkach windowych w bloku nr 2 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

usługi

14.01.2016 r.

AZP/261/RB/17/TIN/SRM.213.CSM.1.153.2015

Budowa Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

roboty budowlane

15.01.2016 r.

nowy termin: 19.01.2016 r.

AZP/261/D/99/TIN/USK/ZP/73/2015

Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych oraz komór z laminarnym przepływem powietrza do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na trzy części.

dostawy

30.09.2015r., zmiana terminu na 07.10.2015r., zmiana terminu na 09.10.2015r., zmiana terminu na 13.10.2015r.

AZP/261/D/96/AZ-231/0/41/15/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, maski i ustników do systemu COSMED QUARK CPET, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, lampy do 5500 series Genetic Analyzers, wyposażenia dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

29/09/2015

AZP/261/D/93/TIN/USK/ZP/72/2015

Dostawa wyposażenia meblowego, higienicznego i medycznego w ramach drugiego etapu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem  oraz przeszkoleniem personelu użytkownika.

dostawy

06.10.2015r., zmiana terminu na 04.11.2015r., zmiana terminu na 04.12.2015r., zmiana terminu na 18.12.2015r.

AZP/261/D/92/TIN/SWI/231/A21/2015

Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB, wraz z rozładunkiem, wniesieniem, monta-żem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na 6 części

dostawy

22/10/2015

02/11/2015

AZP/261/D/9/TIN/USK/ZP/82/2016

Dostawa narzędzi i aparatury medycznej dla Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części.

dostawy

09.03.2016r.