Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/19/APP-049/ROK/3/2014

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładów w języku angielskim w ramach studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

usługi

23.12.2014 r.

AZP/261/U/18/AGU-231/119/R/2014

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w trakcie imprez organizowanych przez Klub Studencki "Co nie co" Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

usługi

15.12.2014 r.

AZP/261/U/17/APP-049/ROK/2/2014

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładów w języku angielskim w ramach studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

usługi

24.11.2014 r.

AZP/261/U/16/APP-49/EPP/4/14

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” z podziałem na 2 części.

usługi

04.11.2014r.

AZP/261/U/15/DWL/A/ZP/2/2014

Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z podziałem na 6 części.

 

usługi

28.11.2014 r.

nowy termin - 18.12.2014 r.

AZP/261/D/97/TIN/SWI/231/A34/2014

Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.

dostawy

24.10.2014 r.

Nowy termin 27.10.2014 r.

AZP/261/D/96/TIN/USK/ZP/43/2014

Dostawa urządzeń do monitorowania pacjenta, defibrylacji i stymulacji serca oraz urządzeń do ogrzewania pacjenta i podgrzewaczy płynów infuzyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

 

dostawy

28.11.2014 r.

nowy termin - 15.12.2014 r.

nowy termin - 08.01.2015 r.

AZP/261/D/95/TIN/SWI/231/A31/2014

Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 3 części

dostawy

27/11/2014

AZP/261/D/93/TIN/USK/ZP/42/2014

Dostawa Elektronicznego Systemu Kolejkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

dostawy

12.11.2014r.

AZP/261/D/92/AI/P/5/2014

Sukcesywne dostawy produktów w ramach programu licencyjnego Microsoft Select PLUS do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

dostawy

29.10.2014 r.