Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/9/APP-49/EPP/4/2016

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia skierowanego do nauczycieli wychowawców przedszkolnych na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

usługi

07.04.2016 r.

AZP/261/U/6/TIN/USK/ZP/84/2016

Usługa wycinki oraz karczowania drzew i krzewów z terenu nieruchomości o nr ewid. 1792, 1784/25 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku (teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

usługi

22.03.2016r.

AZP/261/U/5/AGU/ZP/4/2016

Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych UMB oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.

usługi

06.04.2016 r.

AZP/261/U/15/TIN/SRM.2111.LG.1.66.2016

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby Laboratorium Badania Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zlokalizowanego w bloku nr 1 Domu Studenta nr 2 przy ul. Waszyngtona 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

usługi

17.06.2016 r.

AZP/261/U/12/APP-073/CSM/2/2016

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwóch szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” z podziałem na 2 części.

usługi

18.05.2016 r.

AZP/261/RB/7/TKE-073/19/2016

Usługa remontowa instalacji kanalizacji zewnętrznej przy budynkach Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23.

roboty budowlane

10.06.2016 r.

AZP/261/RB/3/TKE-073/11/2016

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy kamienno-betonowej attyce elewacji ogrodowej Pałacu Branickich, przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

roboty budowlane

29.04.2016 r.

nowy termin: 06.05.2016 r.

AZP/261/D/99/TIN/USK/ZP/73/2015

Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych oraz komór z laminarnym przepływem powietrza do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na trzy części.

dostawy

30.09.2015r., zmiana terminu na 07.10.2015r., zmiana terminu na 09.10.2015r., zmiana terminu na 13.10.2015r.

AZP/261/D/96/AZ-231/0/41/15/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, maski i ustników do systemu COSMED QUARK CPET, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, lampy do 5500 series Genetic Analyzers, wyposażenia dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

29/09/2015

AZP/261/D/93/TIN/USK/ZP/72/2015

Dostawa wyposażenia meblowego, higienicznego i medycznego w ramach drugiego etapu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem  oraz przeszkoleniem personelu użytkownika.

dostawy

06.10.2015r., zmiana terminu na 04.11.2015r., zmiana terminu na 04.12.2015r., zmiana terminu na 18.12.2015r.