Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/9/APP-49/EPP/4/2016

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia skierowanego do nauczycieli wychowawców przedszkolnych na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

usługi

07.04.2016 r.

AZP/261/U/6/TIN/USK/ZP/84/2016

Usługa wycinki oraz karczowania drzew i krzewów z terenu nieruchomości o nr ewid. 1792, 1784/25 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku (teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

usługi

22.03.2016r.

AZP/261/U/5/AGU/ZP/4/2016

Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych UMB oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.

usługi

06.04.2016 r.

AZP/261/U/15/TIN/SRM.2111.LG.1.66.2016

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby Laboratorium Badania Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zlokalizowanego w bloku nr 1 Domu Studenta nr 2 przy ul. Waszyngtona 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

usługi

17.06.2016 r.

AZP/261/U/12/APP-073/CSM/2/2016

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwóch szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” z podziałem na 2 części.

usługi

18.05.2016 r.

AZP/261/RB/7/TKE-073/19/2016

Usługa remontowa instalacji kanalizacji zewnętrznej przy budynkach Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23.

roboty budowlane

10.06.2016 r.

AZP/261/RB/6/TKE-073/18/2016

Usługa remontowo budowlana pomieszczeń, instalacji elektrycznej i technologicznej węzła cieplnego w budynku A Collegium Pathologicum w Białymstoku ul. Waszyngtona 13.

roboty budowlane

10.06.2016 r.

AZP/261/RB/5/TKE-073/14/2016

Remont zwieńczenia komina na budynku prawego skrzydła oraz w pomieszczeniach Dziekanatu Lekarskiego nr 1-74 i 1-75 na parterze korpusu głównego Pałacu Branickich przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

roboty budowlane

09.06.2016 r.

AZP/261/RB/3/TKE-073/11/2016

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy kamienno-betonowej attyce elewacji ogrodowej Pałacu Branickich, przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

roboty budowlane

29.04.2016 r.

nowy termin: 06.05.2016 r.

AZP/261/D/99/TIN/USK/ZP/73/2015

Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych oraz komór z laminarnym przepływem powietrza do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na trzy części.

dostawy

30.09.2015r., zmiana terminu na 07.10.2015r., zmiana terminu na 09.10.2015r., zmiana terminu na 13.10.2015r.