Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/9/APP-49/EPP/4/2016

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia skierowanego do nauczycieli wychowawców przedszkolnych na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

usługi

07.04.2016 r.

AZP/261/U/8/AGU/ZP/5/2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i obsługi szatni
w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z przejęciem pracowników

usługi

30.05.2016 r.

AZP/261/U/6/TIN/USK/ZP/84/2016

Usługa wycinki oraz karczowania drzew i krzewów z terenu nieruchomości o nr ewid. 1792, 1784/25 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku (teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

usługi

22.03.2016r.

AZP/261/U/5/AGU/ZP/4/2016

Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych UMB oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.

usługi

06.04.2016 r.

AZP/261/U/14/TIN/SRM/2111/CSM/3/60/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

usługi

01.06.2016 r.

AZP/261/U/13/TIN/SRM/2111/CSM/3/43/2016

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

usługi

09.05.2016 r.

AZP/261/U/12/APP-073/CSM/2/2016

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwóch szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” z podziałem na 2 części.

usługi

18.05.2016 r.

AZP/261/U/11/AGU/ZP/6/2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

usługi

26.04.2016 r.

AZP/261/RB/7/TKE-073/19/2016

Usługa remontowa instalacji kanalizacji zewnętrznej przy budynkach Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23.

roboty budowlane

10.06.2016 r.

AZP/261/RB/6/TKE-073/18/2016

Usługa remontowo budowlana pomieszczeń, instalacji elektrycznej i technologicznej węzła cieplnego w budynku A Collegium Pathologicum w Białymstoku ul. Waszyngtona 13.

roboty budowlane

10.06.2016 r.