Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/19/APP-049/ROK/3/2014

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładów w języku angielskim w ramach studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

usługi

23.12.2014 r.
nowy termin - 09.01.2015 r.

AZP/261/U/1/DWL/A/ZP/1/2015

Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

usługi

17.02.2015 r. nowy termin - 23.02.2015 r.

AZP/261/RB/2/TIN/SRM/213/DS/33/2015

Remont elewacji budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

roboty budowlane

02.04.2015 r.

AZP/261/RB/1/TIN/SRM/2110/PB/25/2015

Remont korytarzy, szatni i łazienek w korpusie głównym Pałacu Branickich przy ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

roboty budowlane

05.03.2015 r.

AZP/261/D/96/TIN/USK/ZP/43/2014

Dostawa urządzeń do monitorowania pacjenta, defibrylacji i stymulacji serca oraz urządzeń do ogrzewania pacjenta i podgrzewaczy płynów infuzyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

 

dostawy

28.11.2014 r.

nowy termin - 15.12.2014 r.

nowy termin - 08.01.2015 r.

nowy termin - 23.01.2015 r.

AZP/261/D/9/TIN/SWI/215/M1/2015

Dostawa mebli stylowych do sali senatu UMB

dostawy

26/02/2015

AZP/261/D/88/TIN/USK/ZP/41/2014

Dostawa cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych oraz aparatu RTG do zdjęć zębowych wewnątrzustnych i skanera płyt obrazowych, aparatów RTG z ramieniem C do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

dostawy

02.10.2014 r. nowy termin - 08.10.2014 r.

nowy termin: 15.10.2014r.

AZP/261/D/8/TIN/SWI/231/A4/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części

dostawy

10/02/2014r.

AZP/261/D/7/TIN/USK/ZP/51/2015

Dostawa szaf szatniowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

dostawy

12.02.2015 r.

nowy termin: 16.02.2015 r.

AZP/261/D/6/TIN/USK/ZP/50/2015

Dostawa medycznych ssaków elektrycznych i próżniowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika

dostawy

03.03.2015 r.

zmiana terminu: 10.03.2015 r.

zmiana terminu: 17.03.2015 r.