Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/17/APP-049/ROK/2/2014

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładów w języku angielskim w ramach studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

usługi

24.11.2014 r.

AZP/261/U/16/APP-49/EPP/4/14

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” z podziałem na 2 części.

usługi

04.11.2014r.

AZP/261/U/15/DWL/A/ZP/2/2014

Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z podziałem na 6 części.

usługi

28.11.2014 r.

nowy termin - 18.12.2014 r.

AZP/261/U/14/AIZP-049/ROK/1/2014

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładów w języku angielskim w ramach studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

usługi

14.10.2014 r.

AZP/261/D/99/AZ-231/0/41/19/2014

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, grafenu i roztworu tlenku grafenu, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, mieszadeł do celów naukowo-badawczych, z podzialem na 16 części dla poszcególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

dostawy

23.10.2014 r.

AZP/261/D/98/TIN/SWI/215/M2/2014

Dostawa regałów bibliotecznych stacjonarnych.

dostawy

28/10/2014

AZP/261/D/97/TIN/SWI/231/A34/2014

Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.

dostawy

24.10.2014 r.

Nowy termin 27.10.2014 r.

AZP/261/D/96/TIN/USK/ZP/43/2014

Dostawa urządzeń do monitorowania pacjenta, defibrylacji i stymulacji serca oraz urządzeń do ogrzewania pacjenta i podgrzewaczy płynów infuzyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

 

dostawy

28.11.2014 r.

nowy termin - 15.12.2014 r.

AZP/261/D/95/TIN/SWI/231/A31/2014

Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 3 części

dostawy

27/11/2014

AZP/261/D/94/AZ-231/8/3/2014

Sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych oraz materiałów opatrunkowych, higienicz-nych i eksploatacyjnych z podziałem na 4 części

dostawy

30/10/2014