Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/13/TIN/SRM-216/ODA/220/2014

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem budowy Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Collegium Pathologicum o część konferencyjno – szkoleniową z zapleczem biurowym, technicznym i magazynowym oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku byłego zakładu pogrzebowego o Centrum Bioinformatyki ze zmianą sposobu użytkowania budynku na pomieszczenia biurowe i techniczne wraz z budową łączników i wyposażeniem

usługi

21.08.2014 r.

AZP/261/RB/9/TIN/SRM/2121/CP/CU/91/2014

Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I piętrze budynku Collegium Primum i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I piętrze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej.

roboty budowlane

09.05.2014 r.

AZP/261/RB/8/TKE-073/10/2014

Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem meblowym oraz wybranymi pozycjami wyposażenia technologicznego pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej UMB, zlokalizowanego na III piętrze w budynku A, Collegium Pathologicum UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13

roboty budowlane

30.04.2014 r.

AZP/261/RB/20/TIN/SRM-216/ODA/200/2014

Dokończenie budowy Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

roboty budowlane

29.07.2014 r.

AZP/261/RB/19/TIN/SRM/2121/DS2/181/2014

Wymiana dwóch dźwigów osobowych w bloku nr 3 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z towarzyszącymi wielobranżowymi pracami budowlanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

roboty budowlane

01.07.2014 r.

AZP/261/RB/16/TIN/SRM/2121/CU/155/2014

Wykonanie robót budowlanych w obrębie dachu i poddasza bloku ,,D” budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na podstawie opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej.

roboty budowlane

10.06.2014r

AZP/261/RB/15/TIN/SRM-213/AP/149/2014

Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB-Etap II.

roboty budowlane

30.05.2014

AZP/261/RB/10/TKE-073/11/2014

Prace remontowo-budowlane w Pałacu Branickich w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1.

roboty budowlane

30.04.2014

AZP/261/D/88/TIN/USK/ZP/41/2014

Dostawa cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych oraz aparatu RTG do zdjęć zębowych wewnątrzustnych i skanera płyt obrazowych, aparatów RTG z ramieniem C do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

dostawy

02.10.2014 r.

AZP/261/D/87/TIN/USK/ZP/40/2014

Dostawa respiratorów transportowych i pomp do żywienia dojelitowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

dostawy

02.10.2014 r.