Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/91/TIN/SWI/A22/2015

Dostawa zestawu składającego się z 2 regałów z klatkami

dostawy

31.08.2015 r.

AZP/261/D/90/AZ-231/0/41/14/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek dla zwierząt laboratoryjnych, pulsoksymetru, z podziałem na 21 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

dostawy

31.08.2015 r.

AZP/261/D/89/AZ-231/0/41/13/2015

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części.

dostawy

21.08.2015 r.

AZP/261/D/88/AZ-231/1/8/7/2015

Dostawa materiałów stomatologicznych z podziałem na 4 części.

dostawy

21/08/2015

AZP/261/D/87/TIN/USK/ZP/71/2015

Dostawa wyposażenia Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na pięć części

dostawy

13.08.2015r., zmiana terminu na 21.08.2015r., zmiana terminu na 28.08.2015r.

AZP/261/D/86/AZ-231/0/41/12/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, stołów do masażu, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 26 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

dostawy

12/08/2015 nowy termin 13/08/2015

AZP/261/D/85/TIN/SWI/231/A20/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części.

dostawy

06/08/2015

AZP/261/D/83/TIN/SWI/231/A19/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 3 części.

dostawy

04/08/2015

AZP/261/D/82/AZ-231/0/41/11/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 26 części.

dostawy

17/07/2015r.

22/07/2015r.

AZP/261/D/81/TIN/SWI/231/A17/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 6 części.

dostawy

21/07/2015