Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/6/AR/KNOW/2015

Wykonanie badań hybrydowych PET/MR całego ciała:
1.na potrzeby projektów dydaktyczno-badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku finansowanych z dotacji podmiotowej otrzymanej w ramach statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz
2.na potrzeby projektu pn.: „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personali-zowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wyko-rzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”, akronim: MOBIT, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

usługi

31.12.2015 r.

AZP/261/D/99/TIN/USK/ZP/73/2015

Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych oraz komór z laminarnym przepływem powietrza do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na trzy części.

dostawy

30.09.2015r., zmiana terminu na 07.10.2015r., zmiana terminu na 09.10.2015r., zmiana terminu na 13.10.2015r.

AZP/261/D/97/TKE-073/31/2015

Dostawa energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

dostawy

05.11.2015 r. nowy termin - 13.11.2015 r.

AZP/261/D/96/AZ-231/0/41/15/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, maski i ustników do systemu COSMED QUARK CPET, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, lampy do 5500 series Genetic Analyzers, wyposażenia dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

29/09/2015

AZP/261/D/93/TIN/USK/ZP/72/2015

Dostawa wyposażenia meblowego, higienicznego i medycznego w ramach drugiego etapu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem  oraz przeszkoleniem personelu użytkownika.

dostawy

06.10.2015r., zmiana terminu na 04.11.2015r., zmiana terminu na 04.12.2015r., zmiana terminu na 18.12.2015r.

AZP/261/D/92/TIN/SWI/231/A21/2015

Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB, wraz z rozładunkiem, wniesieniem, monta-żem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na 6 części

dostawy

22/10/2015

02/11/2015

AZP/261/D/87/TIN/USK/ZP/71/2015

Dostawa wyposażenia Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na pięć części

dostawy

13.08.2015r., zmiana terminu na 21.08.2015r., zmiana terminu na 28.08.2015r.

AZP/261/D/86/AZ-231/0/41/12/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, stołów do masażu, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 26 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

dostawy

12/08/2015 nowy termin 13/08/2015

AZP/261/D/78/TIN/SWI/231/ODA3/2015

Dostawa systemu do analizy wariantów strukturalnych DNA - 1 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

dostawy

14/08/2015 nowy termin 24/08/2015

AZP/261/D/76/TIN/USK/ZP/70/2015

Dostawa różnego wyposażenia uzupełniającego dla Zakładu Radiologii, Centralnej Sterylizatorni, Centrum Badań Klinicznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwanaście części.

dostawy

08.07.2015r., zmiana terminu na 17.07.2015r., zmiana terminu na 22.07.2015r.