Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/20/TIN/SRM/2111/CU/333/2014

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na remont dachu i poddasza budynku Collegium Universum blok C2 oraz dachu łącznika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2C

usługi

14.01.2015 r.

AZP/261/U/19/APP-049/ROK/3/2014

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładów w języku angielskim w ramach studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”

usługi

23.12.2014 r.
nowy termin - 09.01.2015 r.

AZP/261/U/1/DWL/A/ZP/1/2015

Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

usługi

17.02.2015 r.

AZP/261/D/96/TIN/USK/ZP/43/2014

Dostawa urządzeń do monitorowania pacjenta, defibrylacji i stymulacji serca oraz urządzeń do ogrzewania pacjenta i podgrzewaczy płynów infuzyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

 

dostawy

28.11.2014 r.

nowy termin - 15.12.2014 r.

nowy termin - 08.01.2015 r.

nowy termin - 23.01.2015 r.

AZP/261/D/93/TIN/USK/ZP/42/2014

Dostawa Elektronicznego Systemu Kolejkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

dostawy

12.11.2014r.

AZP/261/D/88/TIN/USK/ZP/41/2014

Dostawa cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych oraz aparatu RTG do zdjęć zębowych wewnątrzustnych i skanera płyt obrazowych, aparatów RTG z ramieniem C do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

dostawy

02.10.2014 r. nowy termin - 08.10.2014 r.

nowy termin: 15.10.2014r.

AZP/261/D/87/TIN/USK/ZP/40/2014

Dostawa respiratorów transportowych i pomp do żywienia dojelitowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

dostawy

02.10.2014 r.

nowy termin: 08.10.2014r.

nowy termin: 15.10.2014r.

AZP/261/D/85/TIN/USK/ZP/39/2014

Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

dostawy

23.10.2014 r.

zmiana terminu: 13.11.2014 r.

zmiana terminu: 21.11.2014 r.

zmiana terminu: 02.12.2014 r.

AZP/261/D/78/TIN/USK/ZP12/2013
           Dostawa respiratorów do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.
dostawy

02.12.2013r. zmiana terminu na 20.12.2013r., kolejna zmiana terminu na 15.01.2014r., kolejna zmiana terminu na 23.01.2014r., kolejna zmiana terminu na 20.02.2014r., kolejna zmiana terminu na 27.02.2014r.

AZP/261/D/74/TIN/USK/ZP/37/2014

Dostawa cyfrowego aparatu RTG oraz urządzeń peryferyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

 

dostawy

02.10.2014r. zmiana terminu na 20.10.2014r.