Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/103/TIN/USK/ZP/74/2015

Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem
oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na pięć części.

dostawy

17.11.2015r.

AZP/261/D/107/TIN/USK/ZP/75/2015

Dostawa komór z laminarnym przepływem powietrza - 2 szt. do Centrum Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

dostawy

29.10.2015r.

AZP/261/D/108/TIN/USK/ZP/76/2015

Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniemoraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na pięć części.

dostawy

02.12.2015r., zmiana terminu na 16.12.2015r.

AZP/261/D/111/TIN/SWI/A26/2015

Dostawa systemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na 2 części.

dostawy

10.11.2015 r.

AZP/261/D/112/TIN/SWI/A28/2015

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 3 części.

dostawy

17/11/2015

AZP/261/D/117/TIN/USK/ZP/77/2015

Dostawa komór z laminarnym przepływem powietrza - 2 szt. do Centrum Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

dostawy

19.11.2015r., zmiana terminu na 20.11.2015r.

AZP/261/D/119/TIN/SWI/A30/2015

Dostawa systemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika

dostawy

27.11.2015r.

AZP/261/D/12/TIN/USK/ZP/83/2016

Dostawa narzędzi i aparatury medycznej dla Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala KlinicznegoUniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem iuruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dziewięć części.

dostawy

11.03.2016r., zmiana terminu na 05.04.2016r.

AZP/261/D/120/TIN/USK/ZP/78/2015

Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dwie części.

dostawy

07.12.2015r., zmiana terminu na 14.12.2015r., zmiana terminu na 15.12.2015r.

AZP/261/D/122/TIN/USK/ZP/79/2015

Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na 4 części.

dostawy

27.01.2016 r., zmiana terminu na 19.02.2016r., zmiana terminu na 14.03.2016r.