Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/15/AZ-231/1/8/7/1/2016

Dostawa urządzeń stomatologicznych, materiałów stomatologicznych, ortodontycznych, protetycznych dla Zakładu Technik Dentystycznych i Zakładu Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na sześć części.

dostawy

29.02.2016

AZP/261/D/17/TIN/SWI/M1-Zakład Stomatologii Zintegrowanej/2016

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 2 części.

dostawy

09.03.2016 r.

nowy termin: 15.03.2016 r.

AZP/261/D/21/AZ-231/0/41/4/2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów, akcesoriów chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 22 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

08/03/2016

AZP/261/D/23/AZ-231/0/41/5/2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, produktów ortopedycznych, akcesoriów, kolumn chromatograficznych, elektrod, zestawu do wizualizacji, do celów naukowo - nadawczych, z podziałem na 28 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

30/03/2016

AZP/261/D/25/AZ-231/0/41/6/2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzia rozdrabniającego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 13 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

04/04/2016

AZP/261/D/26/AZ-231/1/8/1-2/2016

Sukcesywne dostawy środków czystości (część 1) oraz artkułów gospodarstwa domowego (część 2) na potrzeby UMB.

dostawy

05/05/2016

AZP/261/D/28/AZ-231/3/3/2016

Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na 3 części na potrzeby UMB

dostawy

17/05/2016

AZP/261/D/29/TIN/USK/ZP/85/2016

Dostawa lasera YAG, szafy do przechowywania endoskopów giętkich, wózków zabiegowo-pielęgnacyjnych oraz mebli medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części.

dostawy

14.04.2016r., zmiana terminu na 22.04.2016r., zmiana terminu na 27.04.2016r., zmiana terminu na 06.05.2016r., zmiana terminu na 12.05.2016r., zmiana terminu na 20.05.2016r., zmiana terminu na 02.06.2016r., zmiana terminu na 08.06.2016r.

AZP/261/D/30/TIN/SWI/231/A9/2016

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 4 części.

dostawy

19/04/2016

AZP/261/D/32/TIN/USK/ZP/86/2016

Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem
oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części.

dostawy

24.05.2016r., zmiana terminu na 14.06.2016r.