Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/33/AZ-231/6/1/2016

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części.

dostawy

27.04.2016 r.

AZP/261/D/34/AZ-231/041/7/2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, produktów ortopedycznych, akcesoriów, elektrod, zestawu do wizualizacji, przyrządów do kontroli parametrów, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 25 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

25/04/2016 nowy termin 28/04/2016

AZP/261/D/35/TIN/USK/ZP/87/2016

Dostawa specjalistycznych łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem
oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika , z podziałem na trzy części.

dostawy

25.05.2016r., zmiana terminu na 15.06.2016r., zmiana terminu na 17.06.2016r.

AZP/261/D/37/TIN/SWI/231/A11/2016

Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części.

dostawy

26/04/2016

AZP/261/D/38/AZ-231/0/41/8/2016

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, z podziałem na 62 części.

dostawy

02/06/2016

AZP/261/D/39/TIN/SWI/M2-Samodzielna Pracownia Biotechnologii/2016

Dostawa wyposażenia meblowego z podziałem na 3 części

dostawy

12/05/2016

AZP/261/D/40/TIN/SWI/231/A12/2016

Dostawa zestawu do western blott

dostawy

19/05/2016

AZP/261/D/41/AZ-231/0/41/9/2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, unieruchamiaczy do szczurów, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, akcesoriów chromatograficznych, filtrów do stacji, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, zapasowej skóry, testów symulacyjnych, mieszadła magnetycznego, fantomów szkoleniowych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 37 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

17/05/2016

AZP/261/D/42/TIN/USK/ZP/88/2016

Dostawa różnej aparatury i sprzętu medycznego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części.

dostawy

16.06.2016r., zmiana terminu na 05.07.2016r., zmiana terminu na 21.07.2016r.

AZP/261/D/45/AZ-231/0/41/10/2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 23 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

16/06/2016