Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/46/TIN/USK/ZP/89/2016

Dostawa zestawów komputerowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

dostawy

15.07.2016r., zmiana terminu na 28.07.2016r.

AZP/261/D/5/TIN/USK/ZP/80/2016

Dostawa wyposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

dostawy

02.03.2016r., zmiana terminu na 16.03.2016r., zmiana terminu na 06.04.2016r.

AZP/261/D/51/TIN/USK/ZP/62/2015

Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na sześć części (po zmianie SIWZ na osiem części) i po kolejnej zmianie SIWZ ponownie na sześć części.

dostawy

02.07.2015r., zmiana terminu na 24.07.2015r., zmiana terminu na 10.08.2015r.

AZP/261/D/74/TIN/USK/ZP/69/2015

Dostawa narzędzi i aparatury medycznej dla Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem iuruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika (w wyniku zmiany SIWZ z podziałem na osiem części).

dostawy

28.07.2015r., zmiana terminu na 12.08.2015r.

AZP/261/D/76/TIN/USK/ZP/70/2015

Dostawa różnego wyposażenia uzupełniającego dla Zakładu Radiologii, Centralnej Sterylizatorni, Centrum Badań Klinicznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwanaście części.

dostawy

08.07.2015r., zmiana terminu na 17.07.2015r., zmiana terminu na 22.07.2015r.

AZP/261/D/8/TIN/USK/ZP/81/2016

Dostawa monitorów seminaryjnych, lup zabiegowych oraz lasera YAG do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na trzy części.

dostawy

05.02.2016r., zmiana terminu na 09.02.2016r.

AZP/261/D/87/TIN/USK/ZP/71/2015

Dostawa wyposażenia Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na pięć części

dostawy

13.08.2015r., zmiana terminu na 21.08.2015r., zmiana terminu na 28.08.2015r.

AZP/261/D/9/TIN/USK/ZP/82/2016

Dostawa narzędzi i aparatury medycznej dla Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części.

dostawy

09.03.2016r., zmiana terminu na 08.04.2016r., zmiana terminu na 12.04.2016r., zmiana terminu na 05.05.2016r.

AZP/261/D/93/TIN/USK/ZP/72/2015

Dostawa wyposażenia meblowego, higienicznego i medycznego w ramach drugiego etapu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem  oraz przeszkoleniem personelu użytkownika.

dostawy

06.10.2015r., zmiana terminu na 04.11.2015r., zmiana terminu na 04.12.2015r., zmiana terminu na 18.12.2015r.

AZP/261/D/96/AZ-231/0/41/15/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, maski i ustników do systemu COSMED QUARK CPET, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, lampy do 5500 series Genetic Analyzers, wyposażenia dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.

dostawy

29/09/2015