Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/7/TKE-073/19/2016

Usługa remontowa instalacji kanalizacji zewnętrznej przy budynkach Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23.

roboty budowlane

10.06.2016 r.

AZP/261/RB/3/TKE-073/11/2016

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy kamienno-betonowej attyce elewacji ogrodowej Pałacu Branickich, przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

roboty budowlane

29.04.2016 r.

nowy termin: 06.05.2016 r.