Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/9/APP-49/EPP/4/2016

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia skierowanego do nauczycieli wychowawców przedszkolnych na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

usługi

07.04.2016 r.

AZP/261/U/6/TIN/USK/ZP/84/2016

Usługa wycinki oraz karczowania drzew i krzewów z terenu nieruchomości o nr ewid. 1792, 1784/25 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku (teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

usługi

22.03.2016r.

AZP/261/U/5/AGU/ZP/4/2016

Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych UMB oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.

usługi

06.04.2016 r.

AZP/261/U/15/TIN/SRM.2111.LG.1.66.2016

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby Laboratorium Badania Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zlokalizowanego w bloku nr 1 Domu Studenta nr 2 przy ul. Waszyngtona 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

usługi

17.06.2016 r.

AZP/261/U/12/APP-073/CSM/2/2016

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwóch szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” z podziałem na 2 części.

usługi

18.05.2016 r.